Välkommen

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder att behandla med händerna. Kiropraktikens historia började för drygt 100 år sedan, då dess grundare D.D. Palmer (1845-1914) satte ryggradens funktion i samband med nervsystemet. Han utvecklade ett system som sedan har utvecklats vidare till att bli den tredje största primärvårdsgruppen i västvärlden efter läkare och tandläkare.

Kiropraktikens historia i Sverige

Sverige fick sin första kiropraktor år 1921, och Diplomerade Chiropraktorers Förening grundades år 1936. Denna förening blev sedermera Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR). Gruppen fick statlig legitimation av Riksdagen år 1989.

De högskoleutbildade kiropraktorerna är organiserade i nationella yrkesförbund som är medlemmar i regionala organisationer som European Chiropractic Union (ECU) och World Federation of Chiropractic (WFC).

WFC är medlem i WHO, och dess organ för medicinskt vetenskap, Council of International Organisation for Medical Science (CIOMS)

Idag finns det närmare 200 utlandsutbildade legitimerade kiropraktorer i Sverige (lika många kvinnor som män).